...

Ważne: nie opuszczaj tej strony bez zaakceptowania lub odrzucenia oferty.

Boisz się cukru?
Zapnij pasy i przygotuj się
na poznanie prawdy..

Wokół cukru narosło wiele nieporozumień, których efektem jest obecnie trwający, fundamentalny brak zrozumienia fizjologicznego znaczenia cukru.

Szkodliwy cukier to mit:

W naszej nowoczesnej kulturze, za sprawą polityki prowadzonej przez gigantów przemysłu spożywczego i podporządkowanym nim środkom masowego przekazu, cukier zaczął być postrzegany jedynie jako szkodliwa substancja słodząca, mimo że jego działanie znacząco wykracza poza rozpieszczanie naszych kubków smakowych.

Po przeczytaniu tej publikacji zrozumiesz prawdziwie, fizjologiczne znaczenie cukru i nie dasz już sobie więcej wmówić, co jest dla Ciebie dobre, a co jest złe.

Zyskasz też większe zaufanie do swoich kubków smakowych i pojmiesz, że ich zaawansowany mechanizm, który kieruje Twoimi pragnieniami, jest bardziej spójny i logiczny, niż jakakolwiek zinstytucjonalizowana rekomendacja żywieniowa.

Spis treści:

1.Czym jest cukier?

2. Czy potrzebujemy cukru?

3. Cukier, a mózg

4. Pragnienie słodyczy

5. Cukier, a wątroba i tarczyca

6. Ochronne działanie cukru

7. Cukier, a stany zapalne

8. Cukier, a samopoczucie

9. Cukier, a skrobia

10. Fruktoza

11. Cukier, a indeks glikemiczny

12. Kozioł ofiarny

13. Cukier, a cukrzyca

14. Cukier, a rak

15. Cukier, a otyłość


Dodaj ten e-book do koszyka, usiądź wygodnie, zapnij pasy i przygotuj się na oddemonizowanie cukru.


Adrianrosicki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone 2023.

Dane do zamówienia:

Wpisz dane do zakupu:

Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Close
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.